Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra
- jaka jest różnica?

Te trzy specjalizacje, pomimo, że obejmują zupełnie różne obszary działania, bardzo często są mylone. Dlatego warto wiedzieć jakie są między nimi różnice i z jakimi tematami można się zgłosić do ich przedstawicieli.

Psycholog

Psychologiem jest osoba, która skończyła jednolite studia magisterskie w obszarze Psychologii. Najczęściej Psycholog ma swoją specjalność, może nią być np. Psychologia kliniczna i osobowości. Do Psychologa można udać się w celu skonsultowania jakiegoś problemu. Psycholog udziela poradnictwa, wsparcia w kryzysach czy trudnych sytuacjach. Pomaga w znalezieniu źródła niepokoju czy niepewności.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż Psycholog nie prowadzi psychoterapii (tym zajmuje się Psychoterapeuta), nie stawia diagnozy psychologicznej (tym zajmuje się Psycholog Kliniczny), nie może wypisać recepty ( tym zajmuje się Psychiatra).

A więc Psycholog może być pierwszym kontaktem gdy potrzebujesz wsparcia. Jeśli nie będzie w stanie pomóc, to z pewnością przekieruje cię dalej do odpowiedniego specjalisty.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta, poza tym, że jest Psychologiem, również ukończył całościową 4-letnią szkołę terapii, pozwalającej na prowadzenie sesji psychoterapeutycznej. Istnieją 4 główne nurty psychologiczne, które w zależności od złożoności problemu, oraz otwartości danej osoby, wspierają proces uwalniania napięcia.

Psychoterapeuta, bez względu na nurt, w którym pracuje, zawsze dba o zbudowanie opartej na szacunku i otwartości relacji. Psychoterapia jest wymagającym procesem, a osoby decydujące się na skorzystanie z terapii będą się w niej mierzyć z własnymi lękami, obawami czy ograniczeniami. Terapeutą musi więc być osobą godną zaufania, nieoceniającą, stwarzającą bezpieczną przestrzeń.

Psychiatra

Przede wszystkim to, co odróżnia Psychiatrę od Psychologa i Psychoterapeuty, to fakt, iż jest lekarzem, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Również on, jako jedyny, może wystawiać zwolnienia lekarskie. 

Psychiatra zajmuje się stawianiem diagnozy i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych, głównie poprzez dostosowanie odpowiedniej farmakologii. Jeśli chodzi o leki, to Psychiatra dysponuje rzetelną wiedzą w tym zakresie. Nie należy się obawiać uzależnienia od leków psychiatrycznych, ponieważ lekarz potrafi odpowiednio kierować leczeniem tak, aby nie zaszkodziło pacjentowi. Jednocześnie bardzo istotne jest stosowane się do wskazówek Psychiatry dotyczących dawkowania leku. Niestosowanie się do zaleceń może przynieść więcej szkód niż korzyści.

Warto udać się do Psychiatry, jeśli konieczne jest wprowadzenie farmakologii do procesu zdrowienia. Częstą praktyką jest równoległe stosowanie terapii i leków, i właśnie taka kombinacja może przynieść najlepsze korzyści.

Jestem Psychologiem i z powyższego opisu już wiesz czym się zajmuję. Sprawdź jakie formy wsparcia mogę ci zaproponować.