Rodzaje terapii
-warto je znać szukając wsparcia

Terapia Humanistyczna

Ten nurt terapeutyczny skupia się na człowieku w rozumieniu holistycznym. Łączy w sobie ukierunkowanie na uczucia, doświadczanie i przeżywanie. Na tych założeniach opiera się min. terapia Gestalt.

Ten rodzaj podejścia podkreśla indywidualność i niepowtarzalność człowieka. Psychoterapia humanistyczna skupia się na tym co jest ,,tu i teraz”, zaprasza do podjęcia refleksji nad doświadczeniem życiowym i wartościami, które stanowią podstawę do dokonywania wyborów.

Kluczową rolę stanowi sens życia, ambicja, osobisty rozwój, niezależność, zrozumienie własnych emocji i tego, co je wywołuje. Kładzie silny nacisk na rozwój inteligencji emocjonalnej, czyli umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji. Ta praktyka sprawia, że zagłębisz się w poznaniu samego siebie, odkrywaniu swoich blokad i nazywaniu ich, dzięki czemu uwolnisz się od ich ciężaru.

Ten rodzaj terapii sprawdzi się jeśli jesteś otwarty na głębszą refleksję, chcesz kierować się w życiu własnymi pragnieniami, potrzebami czy uczuciami, a nie wyłącznie spełnianiem oczekiwań świata zewnętrznego.

Terapia Poznawczo-behawioralna

Ten rodzaj terapii opiera się na założeniu, że zachowania i emocje zależą od wyuczonego schematu reagowania na otaczający cię świat i sytuacje. Jednocześnie twoje reakcje na świat zewnętrzny być może nie zawsze są konstruktywne dla ciebie i twojego otoczenia. Z drugiej zaś strony, skoro zdołałeś wyuczyć się pewnych schematów, to możesz je rozpoznać i zamienić na inne, czyli takie, które będą dla ciebie korzystne. Istotnym jest fakt, iż ten rodzaj terapii nie skupia się na zbyt wnikliwej i długotrwałej analizie problemu, tak jak to się dzieje w przypadku  terapii psychodynamicznej. W tym rodzaju terapii główny nacisk kładziony jest na rozwiązaniu konkretnego problemu w możliwie krótkim czasie. To rodzaj terapii ukierunkowany jest na cel i oparty o określone struktury.

Jeśli potrzebujesz struktury i wsparcia w budowaniu nowych, konstruktywnych schematów działania, to ten rodzaj terapii jest dla ciebie.

Terapia Psychodynamiczna

Opiera się na zasadach klasycznej psychoanalizy. W trakcie sesji terapeutycznej opowiadasz o swoich problemach czy trudnościach, a terapeuta dokonuje interpretacji tych wypowiedzi. Niezwykle skomplikowana struktura, jaką jest ludzka psychika, może opierać się o mechanizmy, które determinują określone, często niechciane zachowania. Wiele z tych mechanizmów jest wynikiem określonych sposobów myślenia, które zaczęły wykształcać się już we wczesnych etapach rozwoju. Te schematy pogłębiają się w dorosłym życiu,  a więc aby się z nimi uporać, trzeba przeanalizować wczesne przeżycia z dzieciństwa. Rolą terapeuty jest interpretacja twoich skojarzeń, wspomnień i fantazji, i zwracanie uwagi na wątki, które wywołują opór. To właśnie one wymagają zgłębienia i rozpracowania od wewnątrz.

Zatem jeśli czujesz, że źródło twoich problemów może wynikać z przeżyć i doświadczeń z dzieciństwa, możesz szukać wsparcia właśnie u psychoterapeuty psychodynamicznego.

Terapia Systemowa

Ten rodzaj terapii traktuje rodzinę jako system ściśle powiązanych ze sobą osób. Skupia się na analizie twoich relacji z bliskimi osobami. Analiza systemowa pozwala rozpoznać, ponazywać, a następnie zaproponować metodę radzenia sobie z konfliktami. Te konflikty mogą pojawiać się w relacjach z bliskimi, ale także w relacjach międzyludzkich.

Rodzina, pojmowana jako system, zmaga się z dużą dynamiką: od momentu rozpoczęcia wspólnej drogi, poprzez pojawienie się dzieci, relacje z krewnymi, życiowe wyzwania, przechodzenie kryzysów rozwojowych, ale też kryzysów w związku. Elementów mających wpływ na działanie systemu jest bardzo dużo. Zatem aby rodzina w konstruktywny sposób mogła przez nie przejść, powinna wykazać się pewną elastycznością i dopasowaniem do tych wszystkich zmian. Kiedy w systemie rodzinnym zostaje zachwiana równowaga zaburzająca prawidłowe funkcjonowanie  to najpewniej jest to moment, w którym warto skorzystać właśnie z tego rodzaju terapii.

Zatem jeśli jesteś w konflikcie z bliską osobą, lub czujesz że źle układa się w twojej rodzinie, to ten rodzaj psychoterapii będzie właściwym kierunkiem.

Nie wiesz czy terapia jest dla ciebie? Być może konsultacja psychologiczna rozwieje twoje wątpliwości.