Nawiązując do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), poniżej pragnę poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

– Administratorem Danych Osobowych (dalej Administratorem) jest osoba fizyczna, „Jola Drążkowska”, zamieszkała w Sosnowcu, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej joladrazkowska.pl

– Z Administratorem można kontaktować się mailowo: kontakt@joladrazkowska.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

– W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą.

– Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

– Dane osobowe zgromadzone na poczcie kontakt@joladrazkowska.pl usuwane są po 30 dniach.

– Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych jest Administrator. Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu. Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi: Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora.

– Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

 

– Użytkownikom przysługują następujące prawa żądania od Administratora: –prawo do wycofania zgody (w wypadku wyrażenia zgody); –prawo dostępu do swoich danych osobowych; –prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; –prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych (w wypadku
wyrażenia zgody). 

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.